usluge kontrole štetočina

%

KVALITETNA USLUGA

Da biste suzbili štetočine, presudno je razumeti njihove životne uslove i ponašanje. DSG Sanitacija primenjuje širok pristup suzbijanju štetočina analizirajući pretnje i rizike po preduzeća i domaćinstva, koji se uveliko razlikuju u različitim periodima godine, vrstama i namenama objekta.

Naše metode se zasnivaju na širokom spektru aktivnosti i fokus je na istraživanju osnovnih razloga infestacije, umesto na samo trenutnom ” gašenju požara “. Naše aktivnosti uvek imaju za cilj vrhunski dugoročni rezultat, stoga primenjujemo globalno poznate principe integrisanog upravljanja štetočinam (IPM) kako bismo umanjili efekte na životnu sredinu.

Naša najveća satisfakcija su naši zadovoljni klijenti i zbog toga se usluge koje pružamo mogu prilagođavati zahtevima i potrebama određenog poslovanja svakog našeg klijenta.

USLUGE DSG SANITACIJE

Z

Konsalting usluga bezbednosti hrane

›VIŠE

Z

Sanitacija

›VIŠE

Z

Dezinfekcija

›VIŠE

Z

Fumigacija

›VIŠE

Z

Sistemi za digitalni nadzor (Pest Scan)

›VIŠE

Z

Kontrola ptica

›VIŠE

Z

Dezinsekcija

›VIŠE

Z

Deratizacija

›VIŠE

Z

Inspekcije štetočina, izveštaji i preporuke

›VIŠE

Z

Kontrola i prevencija larvi insekata u vodenim sistemima

›VIŠE

Z

Prevencija štetočina za privatne domove

› VIŠE

USLUGE SAVETOVANJA U KONTROLI BEZBEDONSTI HRANE

N

Razvoj optimizovanih programa interne inspekcije

N

Inspekcije i revizije bezbednosti hrane

N

Inspekcije i revizije bezbednosti hrane

N

Inspekcije i revizije bezbednosti hrane

KONTAKTIRAJE NAS

Posle nas nema nedoumica, kao ni traga Vašeg problema!

dsgsanitacija@gmail.com
Ćirila i Metodija 76, Novi Sad
064/034 51 57